Integritetspolicy - Lindmark & Partner - Digital kommunikationsbyrå Kalmar Småland

Integritetspolicy

En uppdatering av Lindmark o Partners, 559067-7851, sekretesspolicy.


Din sekretess är viktig för oss och vi vill vara transparenta med informationen vi samlar in, hur vi använder den och dina rättigheter att kontrollera den informationen. Därför har vi gjort en del uppdateringar i vår sekretesspolicy.

Vi har gjort de här uppdateringarna för att spegla de höga standarderna som fastställts av dataskyddsförordningen (GDPR), en samling artiklar som godkänts inom EU.

Vi respekterar dina personuppgifter. Vi har och kommer aldrig att sälja dem till tredje part.

För mer information om Lindmark o Partners sekretesspolicy. Om du har specifika frågor eller funderingar kring hur vi använder din information kan du kontakta oss på 0480-43 43 00 eller mejla; info@lindmarkpartner.se

Villkoren.


Här kommer några grundläggande frågor om vår sekretesspolicy. Vi uppmanar dig att läsa denna detaljerade redogörelse.

Varför uppdaterar Lindmark o Partner sin sekretesspolicy?

Vi uppfyller nu de höga standarder som krävs av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och har uppdaterat vår sekretesspolicy för att återspegla det här.

Vad är GDPR?

GDPR är en föreskrift som avser att stärka och förena dataskydd för alla inom EU. Och eftersom vi anser att alla våra kunder kan gagnas av den här föreskriften. GDPR kräver större öppenhet och mer transparens från företag om hur de samlar in, lagrar och använder personuppgifter. Den inför även hårdare gränser för användandet av personuppgifter.

Hur ofta räknar ni med att uppdatera sekretesspolicyn?

Vi kommer att uppdatera den efter behov för att garantera att våra policyer är i linje med internationella föreskrifter, vår produkt och affärspraxis.

Vilken information samlar Lindmark o Partner in om mig?

Samlar in ditt namn, telefonnummer, e-postadress, leveransadress och betalningsinformation

Varför behöver Lindmark o Partner min information? Hur används min information?

Kontaktuppgifter för att kunna fakturera och skicka ut information om det samarbete vi har mellan oss.

Säljer Lindmark o Partner information till tredje part?

Nej. Det har vi aldrig gjort. Och kommer aldrig att göra.

Hur raderar jag personlig information från Lindmark o Partner och vilka följder får det?

Du kan alltid skicka ett mejl till info@lindmarkpartner.se eller kontakta oss på

0480- 43 43 00 och begära att dina data raderas.

Hur länge lagrar Lindmark o Partner min information?

Lindmark o Partner lagrar personuppgifter så lång tid som krävs för att tillhandahålla tjänsterna i det avtal som tecknats, ge support för de produkter och tjänster som ingår i samarbetsavtalet.

Hur lagras och skyddas informationen på Lindmark o Partner servrar?

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter. Vi använder olika slags säkerhetsteknik och rutiner för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämnande. Vi lagrar till exempel dina personuppgifter på datorsystem med begränsad tillgänglighet som finns i bevakade anläggningar. Alla data som vi överför via internet skyddas med hjälp av kryptering.

Säkerheten runt information om våra leverantörer

Vi arbetar idag i ekonomisystemet Fortnox. Se nedan hur säkerheten är utförd.

GDPR i Fortnox


Fortnox hjälper kunderna att uppfylla GDPR i rollen som personuppgiftsbiträde. Fortnox har som personuppgiftsbiträde ansvar för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna och ser till att lagringen och tillgången till personuppgifterna sker säkert och med integritet i fokus.✓ Säker inloggning med tvåfaktorsautentisering


En säker inloggning i form av tvåfaktorsautentisering via SMS har funnits under en längre tid, men nu vill vi uppmärksamma och rekommendera alla användare att aktivera denna funktion.
✓ Möjlighet att ta bort registerposter


En regel i dataskyddsförordningen är att du inte får spara personuppgifter hur länge som helst. I Fortnox arbetar vi med att man ska kunna ta bort registerposter, såsom en kund eller leverantör. Vi arbetar också med att du ska kunna anonymisera personuppgifter, exempelvis på en kundfaktura.
✓ I våra program


All behandling av personuppgifter i programmen är du som kund personuppgiftsansvarig för, på samma sätt som du ansvarar för bokföringen du hanterar i Fortnox program. Fortnox är personuppgiftsbiträde och vidtar tekniska och 
organisatoriska säkerhetsåtgärder för att du ska känna dig trygg med att dina insamlade personuppgifter ska behandlas säkert. Fortnox tekniska och organisatoriska åtgärder finns beskrivet under Säkerhet.
✓ Personuppgiftsansvarig


All behandling av personuppgifter om dig som kund när du beställer Fortnox tjänster, som användare när du kontaktar oss eller som deltagare när du anmäler dig till våra utbildningar, är vi personuppgiftsansvarig över. Vad vi gör, eller inte gör, med dina personuppgifter har vi beskrivit i vår

Kundregister

Kundregister finns i fortknox, se rutiner ovan. Egna listor på kunder skapade i exel eller google sheet för att ha kontaktuppgifter på rätt kontaktperson som vi har samarbete med. Dessa listor ska alltid sparas under Google drive på varje persons dator med personligt inlogg, aldrig under egen enhet C.

Anställningsavtal

Anställningsavtalen dokumenteras i säkerhetsskåp i våra lokaler där 2 personer har kodlås Detta är Jeanette Lindström och Lejla Peric som har tillgång till detta. Avtalen laddas också upp digitalt hos Deloitte, DOS. Avtalen ligger till grund för att kunna betala ut lön och hantera skatteuppgifter. De avtal som inte längre behövs, personal slutat och vi uppfyllt bokföringslagens regler förstörs i dokumentförstörare.

CV

Vid rekryteringar. CV som inkommer via brev låses in i säkerhetsskåp med kodlås. De CV som kommer via mejl sparas ner i särskild fil i google drive med lösenord. Vi sparar aldrig några CV, de kastas och förstörs i dokumentförstörare. Rutin, alla CV som kommer på mejl ska skrivas ut och mejlen ska raderas. De som kommer via post ska direkt sättas in i låst skåp. Lejla och Jeanette har kod. De som inte sparas Tuggas. Finns även rutin för utskrifter av dokument som innehåller personuppgifter, t ex anställningsavtal, direkt vid utskrift ska mottagare ta emot det utskrivna dokumentet och låsa in i säkerhetsskåp. Dokument med personuppgifter får inte läggas på sådant ställe så att andra kan ta del av uppgifterna.

Information om Deloitte som personuppgiftsbiträde i löneuppdraget.

Mot bakgrund av att den nya Dataskyddsförordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018, lämnar Deloitte följande information avseende behandling av personuppgifter, samt bifogar personuppgiftsbiträdesavtal om hantering av personuppgifter, instruktioner för uppdraget och nya allmänna villkor.

Uppdraget med Lindmark o Partner AB gällande lönetjänster. För uppdragets utförande kommer vi att behöva behandla personuppgifter för Er räkning, och är i förhållande till Er personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträden får enbart behandla personuppgifter på dokumenterade instruktioner från den personuppgiftsansvarige. Av detta skäl fordras att vi ingår ett personuppgiftsbiträdesavtal som omfattar behandling av de personuppgifter som behandlas i uppdraget.

Ändamålet med behandling av personuppgifter är att vi ska kunna utföra vårt arbete utifrån det givna uppdraget. Personuppgifterna kommer att lagras för den tid som uppdraget pågår samt för tid som följer av gällande rätt eller annars för att dokumentera det specifika uppdraget. Personuppgifter som inte bedöms relevanta för ändamålet, kommer att gallras och raderas.
Deloitte har säkerställt att all personuppgiftsbehandling hanteras med hänsyn till den risk som föreligger för registrerade.

Ytterligare information om Deloittes behandling av personuppgifter så som personuppgiftsansvarig finns på Deloittes hemsida www.deloitte.se.
De allmänna villkor från 2014 som utgör del av uppdragsavtalet har ersatts med nya allmänna villkor från 2018, vilka har anpassats till Dataskyddsförordningen och de nya krav som ställs på personuppgiftsbehandling. Vi emotser din bekräftelse att de nya allmänna villkoren nu utgör del av avtalet samt att personuppgiftsbiträdesavtalet signeras och återsänds med vändande e-post.

För frågor med anledning av denna information är du välkommen att kontakta mig.
Niklas Sörlin Manager
Deloitte AB, säte Stockholm

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.